ΣΤΟΛΟΣ

Ο στόλος των σκαφών που χρησιμοποιούνται από τo κέντρο μας αποτελείται από πλήρως εξοπλισμένα και αξιόπλοα σκάφη τα οποία επιλέξαμε βάση των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων για την άθληση τόσο των αρχαρίων όσο και των ομάδων της αγωνιστικής αλλά και ενδιαμέσων σταδίων εκμάθησης.