ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Το κέντρο ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας απασχολεί 2 εκπαιδευτές για τα θεωρητικά και πρακτικά στην ιστιοπλοία ανοικτής θαλάσσης.
Πρόκειται για ανθρώπους με μεγάλη εμπειρία τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
Η θεωρία γίνεται στην αίθουσα του κέντρου μας στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Όμιλου Καλαμαριάς και η πρακτική ξεκινάει με τα σκάφη μας από το λιμάνι του Ναυτικού Όμιλου Καλαμαριάς.